Déanann an LU don Ghaeilge ceardlann le hOifigigh Lánaimseartha ag tús gach téarma le heolas a thabhairt dóibh faoi imeachtaí agus feachtais Ghaeilge gur féidir leo reáchtáil i rith na bliana. Tugtar an cheardlann seo trí Bhéarla ionas go mbeidh deis ag na hoifigigh lánaimseartha ceisteanna a chur agus a gcuid smaointí a phlé lena chéile. 

 

The LU don Ghaeilge runs a workshop with full-time sabbatical officers at the start of each term to provide information on Irish language events and campaigns that they can run throughout the year. This workshop is given in English so that officers have the opportunity to ask questions and to discuss their ideas together.Traenáil na gCumann.

Cuirtear Seimineár na Gaeilge ar siúl gach bliain do mhic léinn le Gaeilge le heolas a thabhairt maidir leis na deiseanna atá rompu má bhíonn Gaeilge acu. Tagann aoínna atá ag obair leis an nGaeilge nó a bhfuil spéis acu i gcúrsaí mionteangacha le labhairt le mic léinn faoin obair a bhíonn ar bun acu agus na féidearthachtaí a bhaineann leis an nGaeilge. Pléitear cúrsaí Gaeilge sna coláistí éagsúla chomh maith le feachtais náisiúnta a reáchtáiltear leis an nGaeilge a chur chun cinn. 

 

An Irish Language seminar is run by USI every year for students with Irish to show the opportunities they have throughout and after college when they speak Irish. Speakers who work through Irish or who are involved in minority language issues come in to speak with students on the opportunities they have with Irish. There are discussions on Irish within college and national campaigns which aim to promote the language.

Is ócáid é seo a reáchtáiltear trí Bhéarla agus is deis é do dhaoine nach bhfuil Gaeilge acu tuilleadh a fhoghlaim faoin nGaeilge agus conas is féidir leo rudaí a dhéanamh leis an nGaeilge ina gcuid saol féin. 

 

Similar to Seimineár na Gaeilge, this event is run through English and gives student without much Irish the opportunity to learn more about Irish and how they can promote and use the language in their day to day lives.